Interim management & rekrytering

För att ett företag ska vara så lönsamt som möjligt är det viktigt att tillsätta rätt person på rätt tjänst. För att säkra kompetens krävs träffsäker rekrytering. Det finns flera välrenommerade aktörer som har specialiserat sig på rekrytering, interim management och search rekrytering.

Här får du lära dig mer om olika former av rekrytering och vilken som är bra att använda när. Att använda sig av ett bra rekryteringsbolag lönar sig alltid.

3 sorters rekrytering

Det finns olika sorters rekrytering för att bemanna en ledig tjänst. Att rekrytera personal på det traditionella sättet är fortfarande vanligt, men numera är det också populärt att använda sig av nya sätt för att tillsätta tjänster på ett företag; interim management och search rekrytering är två uppstickare.

1

Interim management

Interim management går närmast att jämföras vid att hyra personal, men med skillnaden att det rör sig om personal med spetskompetens. Ofta brukar man prata om en interim manager. Behovet uppstår vanligtvis när en tjänst, oftast i en högre position, behöver tillsättas tillfälligt. Anledningen till behovet kan variera från att arbetsuppgifter behöver fördelas om, att verksamheten behöver utvecklas och kräver ett par externa ögon som kan ge företaget värdefulla åsikter och agera bollplank eller att en nyckelroll helt enkelt blir ledig. I väntan på att rätt kandidat ska tillsättas kan man alltså hyra en interim manager. Made for och Finance Recruitment är två rekryteringsföretag som båda använder interim management för att hjälpa företag att tillsätta spetskompetens där det behövs - när det behövs. Många gånger kan en tjänst som interim manager över gå till en mer permanent tjänst.


Interim rekrytering passar:

Företag som behöver tillsätta en interim manager för att uppfylla ett tillfälligt behov av särskild spetskompetens.

2

Search rekrytering

Search rekrytering, eller executive recruitment som det också brukar kallas, går närmast att liknas vid headhunting. I praktiken rör det sig om chefsrekrytering där rekryteringsbolaget letar upp kandidater som matchar uppdragsgivarens önskemål och kravlista. Det ger rekryteringsbolaget vetskap om att den tilltänkta kandidaten redan har rätt profil – innan de ens har varit i kontakt med personen. Uppdragsgivaren ges en chans att skapa möjliga kontaktytor även med de som inte aktivt söker efter en ny tjänst. Utmaningen för rekryteringsbolaget ligger i att sälja in tjänsten och den tilltänkta kandidaten ställer ofta högre krav på aspekter som tillträde, löner och förmåner för att hen ska lämna sin nuvarande tjänst.


Search rekrytering passar:

Företag som har en specifik kravlista för vilka kompetenser och erfarenheter som behövs för att tillsätta en senior tjänst.

3

Traditionell rekrytering

Processerna för traditionell rekrytering kan se olika ut på olika rekryteringsbolag, men inleds oftast med att uppdragsgivaren och rekryteringsbolaget har ett möte där de fastställer en kravbild för den tilltänkta kandidaten. Därefter publiceras en jobbannons och tjänsten kan sökas av personer som är intresserade av den. Rekryteringsbolaget väljer ut de kandidater som bäst stämmer överens med uppdragsgivarens kravprofil och håller i intervjuer innan de bestämmer vilka av de som gick vidare till intervjufasen som ska presenteras för uppdragsgivaren. Därefter följer ofta en intervju hos uppdragsgivaren samt referenstagning. Vid traditionell rekrytering kan man inte räkna med att alla krav uppfylls.


Traditionell rekrytering passar:

Företag som behöver hjälp med sin rekrytering och som lägger värde i både kompetens och personliga egenskaper.

Mer om interim management

Interim management är en någorlunda ny form av rekrytering som blir allt vanligare för företag att använda sig av. Vi reder ut de vanligaste frågorna för de som söker, eller som vill jobba som, interim manager.

Vad betyder interim?

"Interim" betyder tillfällig lösning och man brukar prata om "interimslösningar". Vid rekrytering handlar det om att fylla ett tillfälligt behov av spetskompetens, ofta på chefsnivå, på kort eller lång sikt - därav namnet interim management.

Vem kan jobba som interimskonsult?

Ett jobb som interimskonsult passar dig som värdesätter flexibilitet, variation och möjligheten att själv styra över ditt arbete och de uppdrag som du tar på dig. Du har troligtvis många års erfarenhet och stor erfarenhet inom din specialisering.

Vilka roller finns inom interim management?

De allra vanligaste rollerna att tillsätta genom en interimslösning är bland annat; VD, CFO, HR-chef, controller, ekonomichef, lönespecialist, redovisningsekonom, marknadschef, försäljningschef och andra specialistroller.

Rekryteringsbolag

Det finns flera bra rekryteringsföretag att använda sig av. Många av dem är nischade mot olika branscher eller mot särskilda typer av tjänster, vilket gör dem särskilt lämpliga när det finns vissa specifika krav eller önskemål på den tjänst som ska tillsättas.

Made for

Made for är ett rekryteringsföretag som är verksamma inom rekrytering av tjänster inom försäljning, marknadsföring, HR och ekonomi. Ofta handlar det om seniora roller och det är möjligt med traditionell, interim och search rekrytering.

Made for

Finance Recruitment

Finance Recruitment är specialiserade på rekrytering inom bank-, ekonomi-, försäkrings- och finansbranschen. De hjälper till med att rekrytera både juniora och mer seniora roller. De sysslar med både interim-, search- och chefsrekrytering.

Finance Recruitment

Academic work

Academic Work är både ett rekryteringsbolag och ett bemanningsföretag. De är nischade mot rekrytering och bemanning av studenter och nyutexaminerade akademiker. De är verksamma inom bemanning och kompetensbaserad rekrytering.

Academic Work

6 fördelar med att hyra en interim manager

1

Tillför spetskompetens

Företaget tillförs värdefull spetskompetens vid specifika behov när rätt kompetens saknas internt. Det ger er möjlighet till expertkunskaper som ni annars inte skulle ha tillgång till eller som skulle kosta er i utbildning av befintlig personal.

2

Effektivisera tid och kostnader

Ni kan lägga tid och fokus på det som ni kan bäst, samtidigt som ni kan lösa ett personalbehov. Ni betalar endast för de arbetade timmarna och kan således spara pengar på att inte upprätta en helt ny tjänst eftersom behovet endast är tillfälligt.

3

Navigera säkrare

I tider av osäkerhet som gör det svårt att bedöma ett långsiktigt behov av en specifik kompetens är det smidigt att anställa en interim manager för att göra en ny bedömning när era förutsättningar och behovet av kompetensen har klarnat upp.

4

Flexibel bemanning

Har ni ett behov av en viss tjänst men inte konstant? Interim management gör det möjligt att vara flexibel och endast hyra personal när behovet uppstår. Flexibiliteten håller nere era fasta kostnader och skapar stor frihet att styra över situationen.

5

Avlastning

Att hyra en interim manager genom ett rekryteringsbolag skapar avlastning i frågor om personalansvar, utveckling, administration av löner som uppföljning. En konsultchef på rekryteringsbolaget sköter dessa bitar åt er så att ni kan fokusera på annat.

6

Träffsäker rekrytering

Att rekrytera fel är kostsamt och tidskrävande. Med hjälp av ett rekryteringsbolag som förstår era behov får ni en träffsäker rekrytering och en interim manager som kan avlasta eller tillföra värdefulla insikter och nya kompetenser inom företaget.